• Phan Chí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn-Sử-Địa
  • Điện thoại:
   0972369639
  • Email:
   phanchihieu80@gmail.com
 • Đinh Thiện Phòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Văn-Sư-Địa
  • Điện thoại:
   0909074873
  • Email:
   thulangle2309@yahoo.com
 • Trần Thị Ngọc Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937900299
  • Email:
   tranngoctuyen.hv@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0794719696
  • Email:
   lethiha9696@gmail.com
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937999321
  • Email:
   dungnhon063@gmail.com
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937944872
  • Email:
   lethu237972@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982441882
  • Email:
   haduyen770088@gmail.com
 • Đặng Anh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0908349518
  • Email:
   vulytutrong@gmail.com
 • Hồ Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937729123
  • Email:
   thuhieuhv@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Bích Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987311183
  • Email:
   tranbichhiepls@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   0783225579
  • Email:
   huuquoc.hv@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 9
Năm 2022 : 35.443