• Hà Đắc Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lý-Hóa-Sinh
  • Điện thoại:
   0338794551
  • Email:
   hadacminhnguyet2411@gmail.com
 • Đỗ Thị Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Lý-Hóa-Sinh
  • Điện thoại:
   0932787563
  • Email:
   dothikhanhhv@gmail.com
 • Hà Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984879814
  • Email:
   hathinguyet_ks1@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984192304
  • Email:
   nguyentrang249@gmail.com
 • Phạm Trần Hải Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0938429888
  • Email:
   phamtranhaidang88@gmail.com
 • Đỗ Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909010056
  • Email:
   tomato0183@yahoo.com
 • Lê Thị Linh Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983479186
  • Email:
   chinhtrinh86@gmail.com
 • Mai Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383553687
  • Email:
   laihv@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Mỹ Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937251023
  • Email:
   tranmypha14121993@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 5
Năm 2022 : 35.439