• Nguyễn Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Anh-Năng Khiếu
  • Điện thoại:
   0938132710
 • Đinh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Anh-Năng Khiếu
  • Điện thoại:
   0346068987
  • Email:
   dinhoahungvuong@gmail.com
 • Phan Chí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn-Sử-Địa
  • Điện thoại:
   0972369639
  • Email:
   phanchihieu80@gmail.com
 • Đinh Thiện Phòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Văn-Sư-Địa
  • Điện thoại:
   0909074873
  • Email:
   thulangle2309@yahoo.com
 • Vũ Thị Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987456032
  • Email:
   vuthingoanhv@gmail.com
 • Bùi Văn Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0838195112
  • Email:
   hoanbui777@gmail.com
 • Nguyễn Văn Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0933636768
  • Email:
   vanhoc.2345@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859461801
  • Email:
   hoangthiminhanh1977@gmail.com
 • Võ Thị Uyên Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909831617
  • Email:
   uyenphuong190277@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Ngọc Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937900299
  • Email:
   tranngoctuyen.hv@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965085152
  • Email:
   thanhmai12511994@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0794719696
  • Email:
   lethiha9696@gmail.com
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937999321
  • Email:
   dungnhon063@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 41
Tháng 12 : 9
Năm 2022 : 35.443